My Image

Om Hoppbakken velforening

Hoppbakken velforening ble stiftet i 1960 av av de første som bygde hus i Hoppbakkelia. Utbyggingen var gjennomført av Sjømannsforbundets idrettslag (Nå: Pensjonistenes strikkeklubb). Velforeningen har i dag 200 medlemmer.

Målsetting

Velforeningen har som målsetting at Hoppbakkelia skal være et trivelig og godt boligområde med velfungerende servicefunksjoner. Velforeningen samarbeider med grunneiere, organisasjoner og andre lokale huseiere for å videreutvikle Hoppbakkeområdet som boligområde og rekreasjonsområde. Blant annet har foreningen engasjert seg sterkt i turstiprosjektet, og er med på å tilrettelegge stier og kartlegge/forvalte fiskevann i nærområdet.

Medlemskap
Medlemskap i velforeningen er frivillig. Boligeiere og leietakere i området kan bli medlem. Dette gjelder også de som har adresse i Unnarennet, det nye boligområdet som grenser inn mot Hoppbakkelia. Andre som bor i området rundt, men som ikke tilhører selve området, kan benytte velforeningens tilbud mot å ha et redusert medlemskap. De blir da «brukermedlem».

Kontingent
Årlig kontingent for medlemmer bestemmes av årsmøtet. For brukermedlemmer er kontingenten 60 % av fullt medlemskap.


Velhuset